Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

www.dreamsart.pl

Projekty realizowane

Projekty zrealizowane

„Uruchomienie systemu do prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z uruchomieniem e-usługi publicznej w SP PZOL w Celejowie”

SP PZOL w Celejowie spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie „Udzielania osobom dorosłym, chorym psychicznie całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji; zapewnienia produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia; szkoleń kadry medycznej, edukacji zdrowotnej w tym psychoedukacji”.