Informacje dla pacjentów - Wzory dokumentów

Nazwa dokumentu Link do pobrania
Podanie o przyjęcie PDF, DOCX
Wywiad pielęgniarski PDF, DOC
Zaświadczenie lekarskie PDF, DOCX
Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego PDF, DOCX
Skala Barthel PDF, DOCX

SP PZOL w Celejowie spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie „Udzielania osobom dorosłym, chorym psychicznie całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji; zapewnienia produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia; szkoleń kadry medycznej, edukacji zdrowotnej w tym psychoedukacji”.