Informacje dla rodzin pacjentów

Dodane dn.: 22.03.2024r.

Uprzejmie zapraszamy Rodziny Pacjentów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Celejowie na spotkanie psychoedukacyjne, któreodbędzie się dnia:

18 maja 2024 roku (sobota)

w świetlicy oddziału II w Celejowie o godzinie 14:00

Tematem szkolenia będzie „Wypowiedzi i zachowania bliskiego w okresie remisji i zaostrzenia choroby psychicznej. Jak reagować? Jak prowadzić rozmowę? – Podejście praktyczne.” 

Spotkanie poprowadzi mgr psycholog pracujący w naszym Zakładzie.

Zapraszamy do licznego oraz aktywnego uczestnictwa w spotkaniu!!!

Dodane dn.: 19.01.2024r.

Uprzejmie zapraszamy Rodziny Pacjentów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Celejowie na spotkanie psychoedukacyjne, które odbędzie się dnia:

24 lutego 2024 roku (sobota)

w świetlicy oddziału II w Celejowie o godzinie 14:00

Tematem szkolenia będzie „Depresja moda czy choroba – profesjonalne omówienie tematu”
Spotkanie poprowadzi mgr psycholog pracujący w naszym Zakładzie.

Zapraszamy do licznego oraz aktywnego uczestnictwa w spotkaniu!!!

Celejów dn.: 08.12.2023 r.

INFORMACJA
DLA RODZIN PACJENTÓW SP PZOL w CELEJOWIE
w sprawie ograniczenia odwiedzin pacjentów przebywających w SP PZOL w Celejowie

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowie w związku ze wzmożonymi infekcjami, w trosce o zdrowie pacjentów naszego Zakładu z rekomendacji Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych SP PZOL w Celejowie wprowadza skrócenie odwiedzin na oddziałach do 15min. z obowiązkiem zastosowania maseczek ochronnych, natomiast na świeżym powietrzu odwiedziny odbywają się bez ograniczeń.

Dodane dn.: 09.08.2023r.

Uprzejmie zapraszamy Rodziny Pacjentów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Celejowie na spotkanie psychoedukacyjne, które odbędzie się dnia:

14 października 2023 roku (sobota)
w świetlicy oddziału II w Celejowie o godzinie 11:30
Tematem szkolenia będzie „Niepełnosprawność intelektualna – jak pokonać trudności komunikacyjne” Spotkanie poprowadzi mgr psycholog pracujący w naszym Zakładzie.

Zapraszamy do licznego oraz aktywnego uczestnictwa w spotkaniu!!!

Celejów dn.: 04.01.2023 r.

INFORMACJA
DLA RODZIN PACJENTÓW SP PZOL w CELEJOWIE
w sprawie ograniczenia odwiedzin pacjentów przebywających w SP PZOL w Celejowie

Z uwagi na sezon wzmożonych infekcji, uwzględniając rekomendacje Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, SP PZOL w Celejowie zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie odwiedzin do niezbędnych.
Odwiedziny należy uzgodnić telefonicznie z personelem medycznym Zakładu.

Celejów dn.: 26.02.2021 r.

INFORMACJA
DLA RODZIN PACJENTÓW SP PZOL w CELEJOWIE

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że SP PZOL w Celejowie zapewnia całodobowe wyżywienie (od trzech do pięciu posiłków przygotowywanych na bieżąco przez naszą Kuchnię), zgodnie z zaleceniem lekarza i z uwzględnieniem aktualnego stanu zdrowia Pacjenta. Dlatego też, uwzględniając powyższe uprzejmie prosimy o ograniczenie dostarczanych produktów żywnościowych pod względem asortymentu, ilości i gramatury – do rozsądnych ilości, o małej wadze/objętości (maksymalnie do 500g/500ml) oraz przekazywanie ich w opakowaniach innych niż szklane. Prosimy o nieumieszczanie w paczkach przekazywanych przez pocztę bądź kuriera: owoców miękkich i warzyw; ciast z masą lub ze świeżymi owocami; produktów wymagających przechowywania w warunkach chłodniczych np. kotletów, krokietów, naleśników itp. Paczki dostarczane osobiście mogą zawierać: ciasta, produkty mleczne, sałatki, wędlinę – pod warunkiem, że produkty te będą w zamkniętych hermetycznie opakowaniach, z aktualnym terminem przydatności do spożycia. W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów, w przypadku nieprzestrzegania przez Państwa powyższych zaleceń, zawartość paczki może nie być przekazana do konsumpcji.
Prosimy o dostosowanie się do wyżej wymienionych zasad, a w razie jakichkolwiek wątpliwości o kontakt z personelem Zakładu.

SP PZOL w Celejowie spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie „Udzielania osobom dorosłym, chorym psychicznie całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji; zapewnienia produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia; szkoleń kadry medycznej, edukacji zdrowotnej w tym psychoedukacji”.