Informacje o zakładzie

Witamy na stronie

Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Celejowie

Misją naszego Zakładu jest:

"Leczenie i pomoc w chorobie, poprawa jakości życia pacjentów".

SP PZOL w Celejowie spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie „Udzielania osobom dorosłym, chorym psychicznie całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji; zapewnienia produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia; szkoleń kadry medycznej, edukacji zdrowotnej w tym psychoedukacji”.