Darczyńcy

Szanowni Państwo,
SP PZOL w Celejowie pragnie serdecznie podziękować darczyńcom za okazane wsparcie w zapobieganiu i przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19.
Dziękujemy za ten gest solidarności.

Nasi darczyńcy:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
Fundacja Pomocy Przewlekle i Nieuleczalnie Chorym „Jedni Drugim”
Kabaret Smile
Pomoc dla Służb Medycznych Lublin
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
Fundacja im. Leszka Podkańskiego
Fundacja Siepomaga
Karo Sp. z o.o.
ul. Kraczewicka 180
24-320 Poniatowa
Tele-Hurt
ul. Dęblińska 31
24-100 Puławy
P.P.H.U. Mlekosz S.c.
ul. Dęblińska 18
24-100 Puławy
NSZZ Solidarność – Zarząd Regionu
Środkowowschodniego
ul. Królewska 3
20-109 Lublin
DysDrob Sp. z o.o.
ul. Nadrzeczna 19
21-003 Ciecierzyn

SP PZOL w Celejowie spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie „Udzielania osobom dorosłym, chorym psychicznie całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji; zapewnienia produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia; szkoleń kadry medycznej, edukacji zdrowotnej w tym psychoedukacji”.