Informacje dla kontrahentów - Zamówienia publiczne - Plany zakupów

Plany zakupów

NazwaDo pobrania
Plan postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych jakie zamawiający Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2023Plan
(akt. 03.02.2023)

SP PZOL w Celejowie spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie „Udzielania osobom dorosłym, chorym psychicznie całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji; zapewnienia produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia; szkoleń kadry medycznej, edukacji zdrowotnej w tym psychoedukacji”.