Dla kontrahentów - Zamówienia poniżej 130000 PLN

Lista aktualnie prowadzonych postępowań

Zamówienie Do pobrania
Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowie zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu do 130 000 złotych na: organizację wycieczki: Karkonosze, Czeska Praga Zaproszenie Załączniki Informacja z otwarcia ofert
Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowie zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu do 130 000 złotych na: sprzedaż i dostawę chemii gospodarczej oraz środków higienicznych Zaproszenie Załączniki

SP PZOL w Celejowie spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie „Udzielania osobom dorosłym, chorym psychicznie całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji; zapewnienia produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia; szkoleń kadry medycznej, edukacji zdrowotnej w tym psychoedukacji”.