Informacje o zakładzie - Kontakt

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
24-120 Kazimierz Dolny, Celejów 68

Telefon: 81-881-02-11, 81-881-02-51, 81-881-03-04, 81-882-04-48
Fax.: 81-882-04-49
e-mail: sekretariat@spzolcelejow.pl

telefony wewnętrzne i e-maile:

231 - sekretariat (sekretariat@spzolcelejow.pl)
259 - sekretariat medyczny (sekretariat.med@spzolcelejow.pl)
236 - pracownik socjalny (pracowniksocjalny@spzolcelejow.pl)

Oddział I: gabinet zabiegowy - 234, gabinet lekarski - 256
Oddział II: gabinet zabiegowy - 233, gabinet lekarski - 263
Oddział III: gabinet zabiegowy - 248, gabinet lekarski - 267
Oddział IV w Nałęczowie: 81 501-44-25
Oddział V: gabinet zabiegowy - 280, gabinet lekarski - 281

258 - Dział Administracyjno-Eksploatacyjny (również w sprawie przetargów)
235 - Dział Techniczno-Gospodarczy
IOD: iod@spzolcelejow.pl

SP PZOL w Celejowie spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie „Udzielania osobom dorosłym, chorym psychicznie całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji; zapewnienia produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia; szkoleń kadry medycznej, edukacji zdrowotnej w tym psychoedukacji”.