Informacje o zakładzie - Historia Celejowa

Pierwszym właścicielem wsi Celejów w połowie XV wieku był Jakub Chotecki herbu Nabram, w XVI wieku - Barkowscy herbu Dunin, a następnie Tarłowie. Od połowy XVIII wieku Celejów był kolejno w posiadaniu Lubomirskich, Sapiechów, Potockich, Czartoryskich i Klemensowskich.

Zespół pałacowo-parkowy powstał w XVIII wieku i obejmował między innymi: dwuskrzydłowy pałac z wieżą (tu mieściła się biblioteka Czartoryskich) i kaplicą, figurę sakralną, oranżerie, park z aleją dojazdową i układem wodnym z rzeką Bystrą, zabudowania gospodarcze. Następnie na przełomie wieków XVIII i XIX pałac został przebudowany przez Annę Sewerynową Potocką, a po pożarze (1870 rok) został odbudowany w 1890 roku przez Józefa Klemensowskiego (projekt Żuchowskiego) - otrzymując obecny wygląd.

Obecnie Celejów jest częścią szlaku turystycznego Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, zachwycając swoją florą i fauną o różnych porach roku.

SP PZOL w Celejowie spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie „Udzielania osobom dorosłym, chorym psychicznie całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji; zapewnienia produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia; szkoleń kadry medycznej, edukacji zdrowotnej w tym psychoedukacji”.