Dla kontrahentów – Zamówienia poniżej 130000 PLN


Lista aktualnie prowadzonych postępowań

Zamówienie Do pobrania
Sprzedaż wraz z dostawą produktów leczniczych na potrzeby SP PZOL w Celejowie Wybór ofert


www.dreamsart.pl


SP PZOL w Celejowie spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie „Udzielania osobom dorosłym, chorym psychicznie całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji; zapewnienia produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia; szkoleń kadry medycznej, edukacji zdrowotnej w tym psychoedukacji”.