Informacje o zakładzie - Rada Społeczna

Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CLXXVII/3379/2020 z dnia 25 sierpnia 2020r., powołał Radę Społeczną w SP PZOL w Celejowie (kadencja 2020-2024) w składzie:

Przewodniczący:
Piotr Rzetelski

Członkowie:
Paweł Rafalski
Grzegorz Kapusta
Marcin Łaguna
Leszek Kowalczyk

SP PZOL w Celejowie spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie „Udzielania osobom dorosłym, chorym psychicznie całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji; zapewnienia produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia; szkoleń kadry medycznej, edukacji zdrowotnej w tym psychoedukacji”.