Informacje o zakładzie – Dokumenty


Nazwa dokumentu
Link do pobrania
Statut statut.pdf
Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny.pdf
Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł. Regulamin
Sprawozdania finansowe BIP
Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej Cennik
Opłaty za przechowywanie zwłok Cennik
Zgoda Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie Działu Farmacji Szpitalnej Dokument


www.dreamsart.plW dniu 08.10.2021r. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wystosował apel dotyczący szczepień przeciwko COVID-19.
Zachęcamy Wszystkich do wysłuchania apelu na oficjalnym profilu Facebook Pana Marszałka

SP PZOL w Celejowie spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie „Udzielania osobom dorosłym, chorym psychicznie całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji; zapewnienia produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia; szkoleń kadry medycznej, edukacji zdrowotnej w tym psychoedukacji”.