Informacje o zakładzie

Witamy na stronie

Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Celejowie
Misją naszego Zakładu jest:

"Leczenie i pomoc w chorobie, poprawa jakości życia pacjentów".


Logo BIP
W dniu 08.10.2021r. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wystosował apel dotyczący szczepień przeciwko COVID-19.
Zachęcamy Wszystkich do wysłuchania apelu na oficjalnym profilu Facebook Pana Marszałka
SP PZOL w Celejowie spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie "Udzielania osobom dorosłym, chorym psychicznie całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji; zapewnienia produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia; szkoleń kadry medycznej, edukacji zdrowotnej w tym psychoedukacji".
Certyfikat ISO 9001:2015-10